พนักงานออฟฟิศที่โกรธเกินไปแม้ว่าจะเป็นการยิงน้ำกามทางหี