พยาบาลที่สวยเกินไปไม่สามารถช่วยตัวเองได้ฉันคิดว่ามันสงสารฉัน