ในช่วงกลางฤดูร้อนพ่อวัยกลางคนและจูบมีของเหลวหนาแน่น