ในวันที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกร่างกายของเธอถูกเปิดเผย