Midway (1976) ยุทธภูมิมิดเวย์
Midway (1976) ยุทธภูมิมิดเวย์
movie trailer
5.6
เสียงไทยมาสเตอร์
HD
1976

เป็นละครที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นจุดเปลี่ยนของ Pacific Theater of World War II