Snowpiercer ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง Season 1 (2020) EP03 พากย์ไทย
Snowpiercer ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง Season 1 (2020) EP03 พากย์ไทย
6.1
เสียงไทยมาสเตอร์
HD
2020


เรื่องราวเมื่อโลกทั้งใบกลายเป็นน้ำแข็งจนไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ มีเพียงมนุษย์ที่เหลือรอดและต้องอาศัยอยู่ในรถไฟขบวนยักษ์ที่แล่นไปรอบๆ โลกเรื่อยๆคนในรถไฟแบ่งออกเป็นหลายชนชั้น คนรวยชนชั้นสูงอยู่ในตู้หน้า ส่วนคนจนอยู่ในตู้หลัง เมื่อถึงคราวที่คนจนเริ่มทนไม่ไหว พวกเขาจึงต้องปฏิวัติ

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6

ตอนที่ 7

ตอนที่ 8

ตอนที่ 9

ตอนที่ 10