The Return of the Living Dead (1985) ผีลืมหลุม
The Return of the Living Dead (1985) ผีลืมหลุม
8.3
เสียงไทยมาสเตอร์
HD
1985

The Return of the Living Dead (1985) ผีลืมหลุม เมื่อสองพนักงานบักที่คลังสินค้าทางการแพทย์ตั้งใจปล่อยก๊าซพิษในอากาศไอระเหยทำให้คนตายเพิ่มขึ้นอีกครั้งเป็นซอมบี้
หนังที่คุณอาจสนใจ